Laima
  • LV
  • RU
  • EE
  • EN
  • Sk
  • LT

Laima atjauno Latvijas kultūras mantojumu


Akciju sabiedrība Laima, izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, ko sniedz līdzekļi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, īsteno projektu Baltijas Šokolādes muzeja renovācija. Projekta gaitā tiks saglabāts un attīstīts Latvijas industriālais mantojums, savienojot to ar kultūras pasākumu piedāvājumu. Šī mērķa īstenošanai tiks renovēts vietējas nozīmes kultūras piemineklis – 1939. gadā arhitekta Staņislava Aloiza Borbala projektētā ēka Latvijas nacionālajam saldumu ražošanas lepnumam Laima. Ēka ir Latvijas industriālais mantojums un daļa no šokolādes ražošanas rūpnieciskā kompleksa Miera ielā 22, Rīgā. Kopumā šis īpašums atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma teritorijā un Rīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā.

Pašreiz norisinās iepirkums būvdarbu ģenerāluzņēmēja izvēlei, pēc kura pabeigšanas tiks uzsākti būvdarbi.

Laima Šokolādes muzejs nākotnē varētu uzņem 15 000 – 20 000 tūristu gadā. Ekspozīcijas un ekskursiju kopējā platība plānota ap 3000 kv.m. apjomā, veicot uzlabojumus piekļuvei un paplašinot muzeja ekspozīciju.  Muzejs būs piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat īpaši domāts par „zaļā” dzīvesveida piekritējiem. Ēkas renovācija būs nozīmīgs ieguldījums Miera ielas radošā kvartāla izveidē, kurā, atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plāniem, paredzēts veicināt kultūras dzīves attīstību.

Lai īstenotu Kultūras pieminekļa saglabāšanu, tiks veikta fasāžu renovācija, jumta karnīzes un jumta renovācija, maksimāli saglabājot ēkas esošās nesošās konstrukcijas un būves elementus. Esošā fasādes apdare tiks restaurēta, pēc iespējas saglabājot esošo vēsturisko apmetumu. Tiks restaurētas un no jauna izgatavotas trūkstošās fasādes kalumu dekoratīvās detaļas. Fasādes skārda detaļas tiks nomainītas. Atbilstoši vēsturiskajiem paraugiem no jauna tiks izgatavotas galvenās un veikala ieejas durvis, muzeja iekšdurvis un kāpņu telpu durvis, tāpat veikala telpu skatlogu vitrīnas. Renovācijas ietvaros tiks veikta arī logu nomaiņa ēkai.

Kultūras pieminekļa pieejamība sabiedrībai tiks nodrošināta, veicot telpu un inženiertīklu renovāciju, kā arī pilnveidojot iekļūšanu ēkā un telpās. Pirmā stāva telpās iecerēts atjaunot un paplašināt ekspozīcijas telpas, atjaunot suvenīru veikala un kafejnīcas telpas, to vēsturiskajā vietā – Miera un Palīdzības ielas stūrī. Tāpat tiks izbūvētas garderobes un sanitāro mezglu telpas. Muzejs pilnībā tiks pielāgots ģimenēm ar bērniem, senioriem un cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem.

Jaunu pievienoto vērtību radīs Kultūras pieminekļa savienošana ar aktīvu ekonomisko un kultūrvēsturisko darbību. 2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Laima Šokolādes muzejs  ar savu oriģinalitāti kalpos Latvijas popularizēšanai pasaulē, ilgstoši saistot vietējo un starptautisko tūristu interesi. Būt Eiropas kultūras galvaspilsētai ir augstu vērtējama iespēja atklāt Latviju pasaules kontekstā.
Projektu plānots īstenot, lai savlaicīgi sagatavotos Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014 pasākumu norisei. Projekta kopējais budžets ir LVL 531 816,45, no kuriem 45% ir ERAF finansējums.

Ēkā pieejamā ekspozīcija atsāks savu darbību, eksponējot Latvijas saldumu ražošanas attīstību un sasniegumus, kļūstot par unikālu piemēru kultūras, vēstures un ražošanas integrācijai, un nodrošinot industriālās vēstures izzināšanu un popularizēšanu starptautiskā mērogā. Šāda darbības koncepcija ļaus nodrošināt darbības ilgtspēju, lai saglabātu un attīstītu Latvijas industriālo mantojumu. Kultūras piemineklis kļūs par Miera ielas arhitektūras krāšņumu un piesaistīs tūristus ar dažādām interesēm.

Projekts Baltijas Šokolādes muzeja renovācija izstrādāts 2010. – 2011. gadā un saskaņots gan pilsētas būvvaldē, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Projektu plānots realizēt 2012.–2013. gadā.

ERAF Šokolādes muzeja renovācija

Papildu informācijai:
Rita Voronkova
Tālr. +371 29264403
e-pasts: rita.voronkova@inbox.lv